Inovujme.sk súčasťou Festivalu vedy a techniky AMAVET
16.11.2020

Týždeň v znamení vedy a techniky priniesol množstvo podujatí a jedným z hlavných bol 23. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Prezentácia najlepších vedátorských projektov študentov základných a stredných škôl, vyhlásenie výsledkov celoštátnej súťaže, konferencia o popularizácii vedy a techniky či náučný inovačný kvíz národného projektu inovujme.sk boli piliermi v programe festivalu.

V pondelok 9. novembra otvoril štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis za prítomnosti šiestich hostí Týždeň vedy a techniky na Slovensku a súčasne Festival vedy a techniky Amavet.

Medzi zúčastnenými nechýbal generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš, ktorý vyvolal podnetnú diskusiu: „S podporou inovatívneho správania je potrebné začať čím skôr. Nesmierne dôležité je rozvíjať kreatívne myslenie u žiakov základných a stredných škôl. Jeho výsledkom budú nové podnikateľské nápady a projekty, ktoré prerastú hranice našej krajiny.“

Rečníci sa zamerali na zvýšenie záujmu žiakov o štúdium prírodovedných a technických smerov, čo môže spôsobiť rasť ekonomiky. Diskusia sa dotkla aj témy investícií, vedeckých vzorov, výsledkov slovenských špičkových vedcov, vedeckých inštitúcií na Slovensku, širokospektrálnej podpory talentov či vzbudenia celospoločenského záujmu o vedu a techniku.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA