Inovujme.sk na konferencii COINTT 2021: Podpora inovácií a transferu technológií je prejavom vyspelosti krajiny
19.10.2021

Druhý ročník podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021 sa uskutoční už 19. až 21. októbra. V priebehu troch dní spojí vedcov, akademické prostredie i podnikateľov, aby vzájomne podporili vyspelosť a transfer technológií. 

Súčasná prax na Slovensku ukazuje, že vedcom či výskumníkom chýbajú dostatočné informácie o dôležitosti ochrany duševného vlastníctva.   Podnikatelia stále nedostatočne vnímajú význam inovácií pre svoje ďalšie napredovanie, preto je im akademická obec vzdialená.  „Hlavnou prioritou je, aby sa tieto dve skupiny správne pochopili a našli spoločný priestor pre komunikáciu,” vysvetľuje generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. 

Národný projekt inovujme.sk do konferencie prináša štyri diskusné panely. 
V prvom budú odborní rečníci odpovedať na otázky moderátora a diskutovať,ako zvýšiť afinitu slovenských podnikov k inováciám a ich zavádzaniu do dennej praxe. 
Témou ďalšieho panelu  bude hľadanie inovatívnych riešení  pre zdravie obyvateľstva zamerané na zvládanie budúcich pandémií. 

Tretí blok sa bude zaoberať témou duševného vlastníctva inovatívnych produktov a služieb slovenských podnikov. 
A štvrtý otvorí aj tému inovácií v doprave – profilovanie Slovenska ako krajiny s pohonnou diverzitou s cieľom dosiahnutia uhlíkovej neutrality.

Kvalitu konferencie COINTT 2021 zaručujú pozvaní hostia. Najvýraznejších „keynote spíkrov“ aktuálne reprezentuje Palo Luka, Chief Operating Officer zo spoločnosti ESET, ktorý vysvetlí, význam a prínos spolupráce s univerzitami. 

Růžena Štemberková,podpredsedníčka českej národnej platformy Transfera.cz, bude hovoriť o nevyhnutnosti zapojenia štátnej správy pri transfere technológii. 

Tento rok si účastníci vypočujú 19 programových vstupov, z ktorých 11 bude panelových diskusií. Súčasťou podujatia bude aj slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 a odovzdávanie ocenení. 

Konferencia COINTT 2021 bude kombináciou štandardného a online podujatia. V rámci spolupráce so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave bude konferencia prebiehať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU. Na podujatie sa môžete už teraz bezplatne registrovať na stránke https://cointt.sk/registracia/

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA