Inovujme.sk je súčasťou online konferencie COINTT
15.10.2020

Transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania sú hlavnými témami odbornej konferencie, ktorá ponúka priestor na stretnutie a dialóg medzi akademickým a komerčným svetom.

Cieľom konferencie Cooperation Innovation Technology Transfer – COINTT, ktorá bude prebiehať online 19. – 20. októbra, je podporiť transfer technológií, vedomostí a poznatkov zo slovenských verejných vedecko-výskumných inštitúcií do praxe.

„Spolupráca medzi univerzitami, vedecko-výskumnými centrami a firmami je pre inovačné prostredie kľúčová a verím, že môže priniesť reálne výsledky. Práve inovácie pomáhajú podnikom vysporiadať sa s neštandardnými podmienkami, ktoré na trhu vznikli v dôsledku koronakrízy,“ hovorí generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Hlavným organizátorom konferencie je Centrum vedecko-technických informácií SR  v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, spoločnosťou Civitta Slovakia, Slovak Business Agency a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu.

 

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR.
Podujatie je realizované v rámci projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku. Národný projekt zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Všetky dôležité informácie o podujatí vrátane registrácie a programu nájdu záujemcovia na webovej stránke www.cointt.sk.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA