Inovujme.sk a Pixel Federation vyhlasujú víťazov súťaže pre študentské tímy zo stredných škôl
19.12.2022

Národný projekt inovujme.sk a spoločnosť Pixel Federation vyhlasujú víťazov súťaže inovujme.pixel. Absolveti inovačných workshopov v nej mali možnosť ovplyvniť priebeh skúšobnej doby zamestnancov gamerskej spoločnosti a autorský projekt premeniť na vlastný startup.

Spoločnosť Pixel Federation sa zaoberá vývojom mobilných hier a patrí medzi najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku. S národným projektom inovujme.sk zorganizovali súťaž pre študentské zo stredných škôl, ktoré absolvovali inovačný workshop projektu. 

Študentky a študenti mali za úlohu vypracovať návrh mobilnej alebo webovej aplikácie, vďaka ktorej sa noví zamestnanci oboznámia s prostredím, technickým zázemím, kultúrou a hodnotami vo firme. Návrh vo forme textu, plagátu, infografiky, fotoprojektu alebo inou kreatívnou formou vypracované zadanie bolo podmienkou, aby sa študentský tím zaradil do súťaže s možnosťou získať propagačné predmety od inovujme.sk a Pixel Federation a na víťazný tím čakala celodenná exkurzia v sídle spoločnosti Pixel Federation.

Finalistky a finalisti prezentovali svoje projekty pred komisiou, zloženou zo zástupcov Pixel Federation, inovujme.sk a odborníkmi z oblasti inovácií. 
 

Z viacerých zaujímavých a pútavých projektov, ktoré tímy študentov vypracovali, porotu najviac zaujal projekt "WorkSpace". Ten vypracovali študentky a študenti odboru Grafik digitálnych médií na SOŠ informačných technológií na Ostrovského 1, Košice. Víťazný tím z II.G triedy pracoval v zložení Gabriela Rakocká, Alexandra Berounská, Ladislav Danko, Sandra Pallaiová a Veronika Bérešová.

Víťazkám a víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie výzvy.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA