Inovujme.sk a Pixel Federation vyhlasujú súťaž pre študentov stredných škôl
22.2.2022

Národný projekt inovujme.sk a spoločnosť Pixel Federation vyhlasujú súťaž inovujme.pixel. Absolventom inovačných workshopov ponúkajú možnosť ovplyvniť priebeh skúšobnej doby zamestnancov gamerskej spoločnosti a autorský projekt premeniť na vlastný startup.

Aká je práca snov? Ako by mali nového zamestnanca privítať vo firme kolegovia? Ako vyzerajú prvé dni v novom zamestnaní?
Spoločnosť Pixel Federation sa zaoberá vývojom mobilných hier a patrí medzi najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku. S národným projektom inovujme.sk vyhlasujú súťaž pre študentov stredných škôl, ktorí absolvovali inovačný workshop projektu. 

Študentské tímy vypracujú návrh mobilnej alebo webovej aplikácie, vďaka ktorému sa noví zamestnanci oboznámia s prostredím, technickým zázemím, kultúrou a hodnotami vo firme. Študenti majú možnosť prísť s vlastným autorským riešením aplikácie – návrhom vo forme textu, plagátu, infografiky, fotoprojektu alebo inou kreatívnou formou.

Tri najlepšie tímy získajú propagačné predmety od inovujme.sk a Pixel Federation a víťazný tím čaká celodenná exkurzia v sídle spoločnosti Pixel Federation.

„Hodnotiacimi kritériami budú originalita, spracovanie a aplikovateľnosť v praxi. Svoje návrhy môžu finalisti neskôr premeniť na startup a ponúknuť ho ďalším spoločnostiam. Rozvíjanie kreatívneho myslenia, motivácia prichádzať s novými nápadmi, budovanie tímovej spolupráce a zdôrazňovanie nevyhnutnosti a prínosu inovácii pre rozvoj spoločnosti sú dlhodobo našimi cieľmi. Som rád, že sa nám darí napĺňať ich aj takýmto spôsobom,“ doplnil riaditeľ národného projektu Tomáš Varadínek.
 

 

Do súťaže sa študenti zapoja zaslaním vypracovaného zadania na e-mailovú adresu inovujme@siea.gov.sk do 31. októbra 2022.
Zástupcovia národného projektu inovujme.sk oznámia 11. novembra 2022 mená desiatich finálových tímov a v piatok 9. decembra budú finalisti prezentovať projekty pred komisiou zloženou zo zástupcov Pixel Federation, inovujme.sk a odborníkmi z oblasti inovácií. V ten istý deň bude vyhlásený tím s víťazným návrhom na aplikáciu. 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA