Inovujme.sk sa zúčastní na SlovakiaTech Forum-Expo
25.10.2018

Popredná konferencia bude mať medzinárodné zastúpenie.

SlovakiaTech Fórum-Expo je medzinárodná odborná konferencia a prezentačný veľtrh firiem so zameraním na vedu, výskum a inovácie v priemysle a priemyselných technológiách, energetike, logistike a v oblasti životného prostredia, ktorá sa tento rok uskutoční 8. – 9. novembra v Košiciach. Na podujatí, ktorého hlavným organizátorom je SIA (Slovak Invest Agency) a prebieha pod oficiálnou záštitou podpredsedu vlády SR a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho a ministra hospodárstva SR Petra Žigu, sa zúčastní aj národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk.

Medzi témy jednotlivých blokov konferencie SlovakiaTech Fórum-Expo patria Budúcnosť inteligentného priemyslu v podmienkach hospodárstva SR, Integrovaná automatizácia a digitálna transformácia priemyslu SR, Inovácie v energetike vo vzťahu k udržateľnému životnému prostrediu alebo Budúcnosť práce a vzdelávania vo štvrtej priemyselnej revolúcii. Prívlastkom konferencie by mohlo byť slovíčko „inteligentné“, pretože kľúčovými oblasťami všetkých blokov je inteligentný priemysel, inteligentná práca a inteligentná energia.

Konferencia bude mať aj medzinárodné zastúpenie, medzi rečníkmi budú napríklad Nils Müller z Nemecka alebo Talian Federico Pistono. Nils Müller je futurista, vizionár a zakladateľ jednej z popredných spoločností na trhu výskumu trendov a inovácií. Zaoberá sa predovšetkým témami, ako Smart Industry, digitálna transformácia, umelá inteligencia a robotika, outernet, technológia a transhumanizmus a internet vecí. Federico Pistono je futurista, výskumník a autor. Je najmladším členom najväčšej a najprestížnejšej talianskej skupiny Angel Investors, bol technologickým konzultantom pre inovácie pre niektoré vlády a spoločnosti medzinárodné spoločnosti, ako napríklad Google.

Medzi reprezentačnými stánkami na podujatí bude aj stánok národného projektu inovujme.sk, v ktorom zástupcovia projektu radi poskytnú účastníkom informácie o poradenstve a inovačných workshopoch pre slovenské malé a stredné podniky, ako aj informácie o ďalších aktivitách národného projektu. „Sme radi, že máme zastúpenie na takomto zmysluplnom podujatí s medzinárodnou účasťou, a to predovšetkým z dôvodu, že SlovakiaTech Forum-Expo podnieti diskusie na témy aktuálne a úzko späté so zameraním národného projektu inovujme.sk,“ hovorí zástupca ZIVSE Tomáš Varadínek.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. Podrobnejšie informácie o workshopoch a ďalších aktivitách projektu sú zverejnené na stránke www.inovujme.sk.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA