Inovujme.sk súčasťou odbornej konferencie COINTT
26.10.2020

Téma klastrov, význam technologických inovácií pre biznis, inovačný potenciál krajov či adaptačný mechanizmus na neštandardné podmienky trhu. Program národného projektu inovujme.sk na konferencii COINTT priniesol mnoho odpovedí aj nových výziev.

Pondelok 19. a utorok 20. októbra sa niesli v znamení technologického podujatia Cooperation Innovation Technology Transfer – COINTT, na ktorej mala svoje zastúpenie aj Slovenská inovačná a energetická agentúra.

COINTT spojil akademickú a podnikateľskú obec a na pôde hlavného organizátora Centra vedecko-technických informácií SR vytvoril prostredie na konštruktívny dialóg. Účastníci diskusií sa zhodli na tom, že práve situácia poznačená pandémiou koronavírusu, ktorá zasiahla všetky oblasti, bola spúšťačom inovácií a ich zavedenia do podnikateľského prostredia.

„Inovácie majú veľký význam aj mimo krízy. Ich udržateľnosť a rozvoj sú kľúčovými prvkami v podnikaní. Dúfam, že o rok nebudeme hovoriť v jednotkách či desiatkach podporených inovácií, ale pomôžeme výrazne početnejšej skupine podnikov,“ povedal generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Ambície zazneli aj v otázkach príležitostí, podmienok, motivácie či naplnenia potrieb a hostia diskusných panelov ponúkli jednotlivým platformám konkrétne riešenia.

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR.

Podujatie bolo realizované v rámci projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku. Partnerský národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Záznam všetkých diskusných panelov konferencie COINTT 2020 nájdu záujemcovia na webovej stránke www.cointt.sk.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA