Inováciami k rozvoju inteligentných miest
19.5.2017

Nové technológie neustále menia našu spoločnosť.

Inteligentná mestská doprava s hybridnými autobusmi, systém zdieľania bicyklov či vyhľadávač voľných parkovacích miest – aj to je základ pre inteligentné mestá, tzv. smart cities, ktoré pre nás už nie sú vzdialenou budúcnosťou. Mesto s takýmto označením by malo efektívne využívať elektrickú energiu a pracovať s digitálnymi verejnými službami, napríklad pomocou prístroja detekovať výskyt dopravných nehôd na cestách.

Internet vecí, digitalizácia a nové technológie neustále menia fungovanie našej spoločnosti. Predpokladáme, že koncept inteligentných miest zefektívni výrobné a pracovné postupy, a tým zaistí finančné úspory, ekonomický rast a vyššiu životnú úroveň pre obyvateľov.

Na Slovensku sa o tejto téme začalo diskutovať len nedávno. Bratislava v súčasnosti pracuje v spolupráci so susednou Viedňou na rozvoji konceptu smart twins (inteligentných dvojičiek) s cieľom využiť synergiu týchto dvoch miest a vývoj Bratislavy založiť na prosperite, participácii občanov a trvalo udržateľnom rozvoji.

Slovenská inovačná a energetická agentúra na jeseň 2017 pripravuje so svojimi partnermi, odborníkmi z oblasti inovácií, konferenciu národného projektu inovujme.sk, jednou z jej tém budú práve inteligentné mestá.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA