Konferencia COINTT
17.10.2022

SIEA je partnerom konferencie COINTT 2022, všetkých srdečne pozývame.

COINTT 2022 sa uskutoční 18. – 19. októbra 2022 v Bratislave. Je to najväčšie odborné podujatie s medzinárodnou účasťou o transfere technológií na Slovensku. Každoročne na ňom vystúpi viac ako 70 rečníkov. Súčasťou tohtoročného podujatia je aj spoločenský večer, v rámci ktorého prebehne vyhlásenie víťazov a slávnostné odovzdávanie ocenení súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2022. COINTT sa organizuje od roku 2020, pričom nadväzuje na deväť ročníkov predošlého formátu konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Organizátorom podujatia je CVTI SR.

V rámci programu získate zaujímavé informácie nielen pre akademikov, ale aj pre podnikateľov, startupistov, zástupcov korporácií a tiež investorov z radov Fondov rizikového kapitálu. 

Podujatie bude prebiehať súbežne na piatich scénach: 01 TECHNOLOGY TRANSFER, 02 STARTUP, 03 INNOVATION – SIEA, 04 CONSULTACY, 05 EXPO.

Na panelových diskusiách sa Eva Šimeková, Peter Kolesár a Silvester Krčméry budú spolu s hosťami venovať nasledujúcim témam:

Utorok, 18. októbra
◼️ 11:15 - 12:30 | Ako môžu Európske centrá digitálnych inovácií akcelerovať digitalizáciu slovenského priemyslu
◼️ 14:15 - 15:30 | Úloha štátu a samospráv pri podpore startupov a inovácií

Streda, 19. októbra
◼️ 10:45 - 12:00 | Financovanie startupov a spinoffov
◼️ 13:00 - 14:30 | Príležitosti pre inovátorov: ako získať podporu z Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT)

Registrujte sa na tomto linku: https://cointt.sk/registracia/
 

Uvidíme sa v hoteli Saffron (Radlinského 27, Bratislava).

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA