Konferencia Futuregion 2020 vytýčila pre regióny Slovenska nové výzvy
10.12.2020

Inovácie a reformy pre rozvoj regiónov Slovenska boli pilierom programu odbornej konferencie Futuregion, ktorá sa 8. decembra konala v Lučenci pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veroniky Remišovej.

Slovenská inovačná a energetická agentúra bola v rámci národného projektu inovujme.sk spolupracujúcou inštitúciou konferencie. Jej organizátor, Centrum rozvoja inovácií Lučenec, odprezentoval výstupy z podujatia z dôvodu pandemických opatrení virtuálnou formou.

Ako zmení regióny reformný dokument „Moderné a úspešné Slovensko“ a aká je pre ne vízia? Aký rozvoj čaká regióny vo svetle „Plánu obnovy pre Európu“? Ako podporiť vedu a výskum a zvýšiť inovačnú výkonnosť krajov? Lučenec ako perspektívne mesto inovácií či prezentácia modelu Regionálnych inovačných centier boli ústrednými témami prvého bloku konferencie.

Návrhy riešení, nové výzvy, aj kľúčové zistenia súčasného stavu regiónov krajiny odzneli počas prejavu významných osobností politického diania na Slovensku.

„Inovovať svoje produkty a služby, vylepšovať a optimalizovať biznis modely je dnes nevyhnutnosťou pre firmy, ktoré si chcú udržať svoju pozíciu aj v ďalšom období. Platí to aj pre obce, mestá a kraje, ktoré musia inovovať svoje služby občanom. Budú tak dosahovať vyššiu kvalitu a užívateľskú jednoduchosť pre svojich obyvateľov,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš v rozhovore na tému Zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónov, ktorá bola súčasťou konferencie Futuregion.

Druhý blok podujatia bol venovaný téme projektov spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie v regióne Novohrad a prezentácii inovatívnych projektov v rámci Politiky súdržnosti EÚ.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk má za cieľ šíriť osvetu o inováciách, zlepšiť inovačný ekosystém Slovenska a poskytnúť platformu pre odbornú komunikáciu podnikov, škôl a širokej verejnosti. Implementuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA