Koniec školského roka 2018/2019 – za nami je 100 zinovovaných škôl
28.6.2019

Projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk uzavrel ďalší inovačný školský rok na slovenských stredných a vysokých školách.

Lektori zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá národný projekt realizuje, navštívili počas uplynulého školského roka 56 stredných škôl. Počas inovačných workshopov si mohli študenti osvojiť techniky kreatívneho myslenia a vyskúšať si ich na riešení reálnej úlohy z praxe.

Najviac z nich sa do projektu doteraz zapojilo v Žilinskom kraji, kde študenti inovovali v 14 prípadoch. Po 11 škôl si malo možnosť vyskúšať workshop v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji.

Od začiatku projektu zažilo inovačný workshop 100 škôl z celkového plánovaného počtu 240.

V školskom roku 2018/2019 sa workshopov zúčastnilo 1204 študentov stredných škôl. Najväčšie zastúpenie mali stredoškoláci zo Žilinského kraja, ktorých bolo 263 zúčastnených. V Banskobystrickom to bolo 244 a v Bratislavskom 209 študentov.

V uplynulom školskom roku SIEA zorganizovala dva workshopy pre 46 študentov vysokých škôl. Uskutočnili sa na Fakulte prírodných vied - geografie a rozvoja regiónu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Fakulte masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od začiatku projektu sa inovačné workshopy uskutočnili na 10 vysokých školách a zúčastnilo sa na nich spolu 185 vysokoškolských študentov.

Inovačné workshopy sú jednou z činností národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra, spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA