Košickí stredoškoláci víťazmi inovačnej súťaže BeReady Awards
22.12.2020

Talentovaní technicky zameraní stredoškoláci navrhovali mesto budúcnosti a nadobúdali pri tom zručnosti dôležité pre svoju budúcu kariéru. Celoslovenská inovačná súťaž BeReady Awards učí stredoškolákov spolupracovať v digitálnom svete. Víťazstvo získal tím študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Košíc.

SAIDE (Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní) pripravila aj počas pandémie koronavírusu atraktívnu súťaž pre mladé talenty. Prostredníctvom nového konceptu, prispôsobeného aktuálnej situácii, sa mohli študenti lepšie pripraviť na trh práce v post-pandemickej realite, získať dôležitú konkurenčnú výhodu, schopnosť spolupracovať a tímovo riešiť problémy v online priestore. Na súťaži sa zúčastnilo 24 stredných odborných škôl z celého Slovenska, žiaci zabojovali o štipendium vo výške 1 500 eur. 

Zadanie súťaže BeReady Awards prepájalo niekoľko komplexných oblastí ako IT, energetika, dizajn či samotná kreativita. Súťažiaci mali za úlohu navrhnúť energeticky nezávislé mesto v podmienkach Slovenska, bez priamych emisií a s využitím inteligentných technológií. V snahe dosiahnuť energetickú nezávislosť sa pokúsili zahrnúť do svojich návrhov všetky oblasti, ktoré by inteligentné mesto malo mať – od dopravy cez digitálne technológie až po kybernetickú bezpečnosť.

Lektori národného projektu inovujme.sk učili študentov počas online digitálneho seminára, ako kreatívne myslieť a prichádzať na nové nápady. Po dvoch týždňoch workshopov a práce na svojich riešeniach sa do finále prebojovalo sedem tímov, ktoré čakala séria konzultácií s mentormi z inovujme.sk.

„Návrhy finalistov boli prepracované a na vysokej úrovni. Spoločnosti od uchádzačov do zamestnania požadujú najmä kreativitu, vynaliezavosť a schopnosť odprezentovať seba a svoje názory. Súťaž BeReady Awards účastníkom toto všetko ponúka. Takéto projekty sú pre študentov výbornou platformou na získanie poznatkov a skúseností, ktoré využijú v budúcnosti na vysokej škole alebo v zamestnaní,“ zhodnotil Tomáš Varadinek, člen odbornej poroty za Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

Celoslovenskými výhercami súťaže sa na základe rozhodnutia komisie stali študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Košíc v zložení Lucia Jacková, Tomáš Balog, Adam Harčár a Marcel Balogh s podporou ich pedagóga, pani Jaroslavy Richterovej. Víťazi vypracovali správu trinástich oblastí, ku ktorým odprezentovali svoje riešenia a pripravili návrh mobilnej aplikácie.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA