Leto plné inovácií
22.7.2021

Národný projekt inovujme.sk využíva letné mesiace a uvoľnené opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou na rozširovanie povedomia o inováciách po celom Slovensku. Okrem inovačných workshopov pre študentov realizuje aj podujatia v rámci Kreatívneho leta.

Ešte počas júna absolvovali lektori národného projektu inovujme.sk sériu workshopov na stredných školách. Bezplatný program na rozvoj podnikania, kreativity a inovácií absolvovali stredoškoláci zo Súkromnej SOŠ podnikania vo Zvolene, Súkromnej SOŠ Via Humana v Skalici a dve skupiny študentov Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

Inovačný workshop je 5-hodinový interaktívny program pre študentov. Prostredníctvom teórie, hier, rozhovorov, testov, kvízov a prezentácií približuje mladým ľuďom cestu kreativity a vlastného podnikania. Ďalšie workshopy budú pokračovať od septembra a školy, ktoré majú záujem o podujatie, môžu kontaktovať zástupcov národného projektu prostredníctvom sociálnych sietí alebo webovej stránky www.inovujme.sk.

Národný projekt inovujme.sk vyrazil počas letných prázdnin aj na druhý ročník série informačných podujatí Kreatívne leto. V júli jeho zástupcovia absolvovali sedem podujatí v Košickom a Prešovskom kraji. Ďalšie sú naplánované v auguste vo zvyšných krajoch Slovenska.

Kreatívne leto je určené všetkým tým, ktorí sa majú chuť vzdelať, zabaviť a objaviť v sebe kreativitu. Počas 3 hodín sa účastníci programu okrem informácií z podnikateľskej praxe dozvedia, ako získať financie na svoj startup, osvoja si pozitívne myslenie, zabavia sa pri teste kreatívnych schopností a naučia sa techniku generovania nových nápadov.

Program je pre účastníkov bezplatný. Podrobné informácie, termíny, miesta konania seminárov a ich program môžu záujemcovia nájsť na sociálnych sieťach projektu alebo na webovej stránke inovujme.sk.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA