Marec – mesiac online workshopov
31.3.2021

Aj napriek tomu, že v dôsledku pandémie koronavírusu stredné školy stále neotvorili svoje brány pre študentov, národný projekt inovujme.sk zrealizoval v marci pre nich až sedem online inovačných workshopov. Tie nestratili na atraktivite a takouto formou motivovali mladých ľudí k vlastnému podnikaniu a rozvíjaniu kreatívneho myslenia.

V marci absolvovalo sedem inovačných online workshopov 130 študentov stredných škôl z rôznych kútov Slovenska. „Je to rovnaký počet workshopov, ako sme mali za posledné dva mesiace minulého roku pre stredoškolákov a vysokoškolákov dokopy. Sme radi, že školy využívajú našu ponuku vzdelávacích programov aj v online verzii,“ hovorí Artur Šturmankin, vedúci podaktivity národného projektu inovujme.sk, ktorá workshopy organizuje.

Študenti si počas nich môžu osvojiť techniku generovania nových nápadov a riešenia problémov. Na vlastnej koži si to v marci vyskúšali študenti SOŠ technickej v Žiari nad Hronom, SOŠ Jána Antonína Baťu v Partizánskom, SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou a SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici.

Témy workshopov boli rôzne, ako napríklad využitie parkovej zóny pred školou pre študentov a mladých ľudí, ako zatraktívniť či inovovať chodby školy či akým spôsobom prispieť k rozvoju mesta po skončení štúdia.

Študenti Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou ponúkli dvadsiatku zaujímavých nápadov na tému, ako odprezentovať osobnosť Alexandra Dubčeka na podujatí stého výročia od jeho narodenia, ktoré je pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky. Išlo okrem iných o mapu ciest – výlet po cestách Alexandra Dubčeka, či robota kresliaceho jeho portrét alebo tajničku s otázkami z jeho života.

Pedagógovia a študenti, ktorí majú záujem o online workshop na svojej škole, získajú potrebné informácie na webovej stránke www.inovujme.sk a prihlásiť sa naň môžu emailom na inovujme@siea.gov.sk. Na realizáciu stačí jednoduchý prelink a vyčlenené tri hodiny času na samotné absolvovanie workshopu. Vzdelávací program je bezplatný.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA