Medzinárodná certifikácia klastrov na Slovensku
8.5.2018

Analýza, ktorá vznikla v rámci podaktivity Analytická podpora inovačného ekosystému, je k dispozícii na stiahnutie.

V rámci národného projektu Zvyšovanie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk sa bude realizovať certifikácia slovenských klastrov založená na metodike Európskeho sekretariátu klastrových analýz, ktorá vytvára základ pre medzinárodný benchmarking manažmentu klastrových organizácií. To umožní našim klastrom identifikovať oblasti pre zlepšenie ich fungovania.

Klastre sú miestne koncentrácie vzájomne prepojených firiem a inštitúcií v konkrétnom odbore. Klastre zahrňujú skupinu previazaných priemyslových odvetví a ďalších subjektov dôležitých pre hospodársku súťaž. Obsahujú napríklad dodávateľov špecializovaných vstupov ako sú súčasti, stroje a služby a poskytovateľov špecializovanej infraštruktúry.

Prínos klastrov pre regionálnu ekonomiku a zvyšovanie výkonnosti ich členov je medzinárodne overeným faktom. Ponúkame vám na stiahnutie prvú analytickú správu – Medzinárodná certifikácia klastrov na Slovensku – ktorá vznikla v rámci realizácie podaktivity Analytická podpora inovačného ekosystému.

Stiahnite si správu Medzinárodná certifikácia klastrov na Slovensku.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA