Mileniáli sú pripravení meniť svet
5.3.2018

Na konferencii Mileniáli 2018, ktorá sa uskutočnila 27. 2. 2018 v Bratislave, predstavil zástupca národného projektu inovujme.sk Michal Műhl potenciál nápadov mladých ľudí. Jedným z cieľov projektu realizovaným Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou je prepájanie nápadov študentov s podnikateľmi a samosprávami.

Generácia Z, alebo tiež mladší mileniáli sú narodení okolo roku 2000. Spoločnosti sa bijú o ich priazeň a postupne sa stanú hlavným faktorom, ktorý bude ovplyvňovať trh.

„Marketéri hľadajú spôsoby, ako mileniálov osloviť a presvedčiť, vnímajú ich ako kľúčových zákazníkov. Nápady mileniánov môžu raz hýbať svetom. Našim poslaním je pozdvihnúť inovačné povedomie mladých ľudí, motivovať ich ku kreatívnemu mysleniu a ukázať im, že ich nápady môžu byť užitočné v praxi,“ hovorí zástupca národného projektu inovujme.sk Michal Műhl. Národný projekt, ktorý realizuje SIEA, je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

Národný projekt podnecuje podniky a samosprávy k spolupráci so študentmi. Počas inovačných workshopov, ktorých doteraz zorganizoval viac než 40, si študenti stredných odborných škôl a gymnázií osvojujú konkrétnu techniku kreatívneho myslenia. Následne ju využívajú na generovanie nových nápadov a riešení na tému zadanú spoločnosťou, alebo mestom.

Mileniálom sa na konferencii prihovorili aj podnikatelia, umelci, zástupcovia médií a populárni youtuberi, ktorí patria k najväčším influencerom tejto generácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA