Na Slovensku vyrastá generácia inovátorov. Prečo sme o ich nápadoch nepočuli a čo chýba k tomu, aby sa presadili?
2.11.2020

Mladí ľudia vo veku 15 až 23 rokov, Generácia Z, sa s pojmom inovácia stretávajú, ale nechápu jej význam pre hospodárstvo a spoločnosť. Avšak práve oni majú v kľúčovom období v rukách budúcnosť Slovenska. Pomôžu nám dostať sa medzi lídrov, alebo zostaneme aj naďalej v inovačnom úzadí?

Odpoveď nielen na túto otázku je možné hľadať v najnovšej analýze národného projektu inovujme.sk venovanej inovatívnosti, kreatívnemu mysleniu a technológiám využívaným generáciou Z.

Zistenia sú vo svojej podstate pozitívne, no zároveň poukazujú na nedostatky vo vedení mladých ľudí za úspechom. Zo študentov, ktorí sa prieskumu zúčastnili, si viac ako polovica myslí, že má dobrú až výbornú fantáziu. Okrem toho skoro dve tretiny študentov vie usilovne pracovať na zaujímavých úlohách, v ktorých vidia zmysel. Kombinácia kreativity, vytrvalosti a cieľavedomosti podľa nich charakterizuje úspešných inovátorov. Tých máme teda aktuálne v školských laviciach dosť.

Slovenskej generácii Z však naďalej chýba väčší dôraz na samostatné riešenia problémov, tvorbu nápadov a ich prezentáciu. Problémom je aj nedostatočný dialóg a absentujúca spätná väzba. „Jednoducho povedané, študentov sa málokto pýta na ich nápady, málokto ich počúva a takmer vôbec nie sú v kreatívnych riešeniach podporovaní,“ vysvetľuje identifikované nedostatky generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Peter Blaškovitš. Výsledkom je slabá sebadôvera, nedostatočné prezentačné zručnosti a chýbajúca schopnosť argumentovať. „Ak máme budúcnosť krajiny budovať na vzdelanostnej ekonomike, inovácie a ich význam by sa mali stať hlavnou témou na školách,“ dodáva Peter Blaškovitš.

Dokument Generácia Z je výsledkom práce analytickej jednotky národného projektu inovujme.sk. Podkladom pre jeho tvorbu sa stali dáta získané na inovačných workshopoch na školách, ktoré projekt organizuje už štvrtý rok. Workshopy absolvovalo viac ako tritisíc študentov stredných a vysokých škôl. Kompletný dokument je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.inovujme.sk. Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA