Inovujme.sk odmenil Najinovatívnejšie projekty Festivalu vedy a techniky
20.11.2017

Kto si odniesol ocenenie?

Národný projekt inovujme.sk sa stal súčasťou podujatia Týždeň vedy a techniky, ktorého hlavným cieľom je posilniť pozitívne vnímanie vedy a techniky v povedomí spoločnosti a vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín. Práve moderné vedecké disciplíny sú hnacím motorom inovácií, preto sme radi, že sme sa na Týždni vedy a techniky mohli podieľať aj my a to hneď viacerými spôsobmi:

Na podujatí ste mohli nájsť aj stánok inovujme.sk, kde zástupcovia projektu poskytovali informácie o jeho aktivitách. V stánku sa v priebehu troch dní zastavilo spolu takmer 5000 návštevníkov podujatia, najmladší z nich si mohli priamo na mieste vyskúšať svoje vedomosti v inovačnom kvíze pre žiakov, vďaka ktorému mohli získať malé vecné ceny.

Inovačný kvíz prebiehal každý deň aj v rámci programu na hlavnom pódiu. Tam sa popri moderátorovi podujatia Šarkanovi vystriedali zástupcovia SIEA a inovujme.sk, aby odprezentovali činnosť agentúry a národného projektu. Návštevníkom podujatia sme priviedli aj youtubera Fifqa, ktorý porozprával o trendoch a inováciách vo vlogovaní.

Okrem toho zástupcovia SIEA odmenili aj mladých účastníkov festivalu cenou za Najinovatívnejší projekt. Ocenenie získali:

Ekologické odstraňovanie polystyrénu a mäkčeného polyvinylchloridu od Filipa Fábika

Vplyv hudby na činnosť mozgu a krátkodobú pamäť od Diany Musovej

Včely volajú o pomoc 2 od Niny Adamčíkovej a Emy Spáčilovej

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA