Najinovatívnejším stredoškolským projektom je Inteligentná plniaca linka
7.5.2018

Elektrotechnici z Prešova opäť hviezdili na súťaži stredných odborných škôl Siemens Young Generation Award 2018. Slovenská inovačná a energetická agentúra bola v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk partnerom jej 15. ročníka. Cenu za najinovatívnejší produkt udelila Jánovi Škvarovi a Martinovi Hricovovi zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

Minuloroční víťazi Ján Škvara a Martin Hricov v aktuálnom ročníku súťaži bodovali so svojím projektom s názvom Inteligentná plniaca linka. Linka slúži na dávkovanie troch druhov kvapalín do fliaš, ktoré sa následne uzatvárajú vrchnákom. Môže slúžiť napríklad na výrobu nápojov v potravinárstve, kde sa v určitom pomere mieša voda a sirupy, alebo na výrobu rôznych roztokov vo farmaceutickom priemysle. Súťažná práca bola súčasne aj ročníkovým projektom, ktorý študenti úspešne obhájili na praktickej maturite pred maturitnou komisiou.

„Naša linka v sebe skrýva všetky prvky modernej fabriky, akými sú komunikácia so serverom a následné zmeny v riadení a chodu linky podľa zákazky, algoritmy v programovaní pre čo najjednoduchší priebeh programu, diagnostika chýb a následné upozorňovanie operátorov alebo údržbárov na ich mobilné zariadenia,“ hovorí o projekte jeden z autorov Ján Škvara. Zvlášť hrdý je na diagnostiku chýb: „Ide o inováciu a pridanú hodnotu k našej práci. Vyrobili sme upozorňovací systém, ktorý zdeteguje chybu na linke a túto chybu aj s jej opisom pošle údržbárovi alebo operátorovi linky na jeho mobilné zariadenie. Systém dokáže aj stopovať čas, za ktorý táto chyba bola odstránená a tiež to, kým bola odstránená, čo pomáha určiť efektivitu práce servisných technikov.“ Systém k svojmu fungovaniu nepotrebuje žiaden ďalší hardvér iba programovací algoritmus a počítač.

Finále súťaže stredných odborných škôl Siemens Young Generation Award 2018 bolo v dňoch 26. a 27. apríla 2018 v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave. Téma jej 15. ročníka bola „Digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby“ a „Dômyselné riešenia pre železničnú dopravu“. Partnerom súťaže bola Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá realizuje národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Ten je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA