Najpriateľskejšie krajiny pre startupy
19.9.2022

Ktoré krajiny sú najpriateľskejšie a najviac naklonené k startupom? Na prvom mieste sú to Spojené štáty americké. Nasleduje Veľká Británia a Kanada. Vyplýva to z rebríčka „Krajiny sveta, ktoré sú najviac naklonené startupom“ časopisu CEOWORLD. Ide o každoročné hodnotenie konkurencieschopnosti a schopností krajín v ekonomike zameranej na techniku a vedu. 

Do prvej desiatky krajín, ktoré sú k startupom najpriateľskejšie, patria ešte aj Izrael, India, Nemecko, Poľsko, Malajzia, Švédsko a Dánsko. Rebríček je založený na piatich hlavných ukazovateľoch konkurencieschopnosti a schopností krajiny. Rebríček hodnotí 62 krajín v piatich kategóriách: Investície do ľudského kapitálu, výskum a vývoj, podnikateľská infraštruktúra, technická pracovná sila a dynamika politiky. Slovensko sa v tom rebríčku umiestnilo až na 34. mieste.

USA
Spojené štáty americké sú na prvom mieste z viacerých dôvodov. Podnikatelia tradične oceňujú veľkú podporu inovácií štátom, vytváranie pracovných miest a ekonomický pokrok v krajine. Silicon Valley už desaťročia dominuje ekosystému startupov v USA. Svoje vlastné startupové ekosystémy však majú aj ďalšie mestá, ako napríklad Austin, Miami, San Francisco a Los Angeles. V prípade podnikania má veľkú zásluhu na množstve nových iniciatív a líderskú svetovú pozíciu aj tamojšie ministerstvo obchodu. 

Veľká Británia
Malé firmy predstavujú 98-percent podnikov súkromného sektora v Spojenom kráľovstve, čo z nich robí mimoriadne dôležitú zložku hospodárstva. Spojené kráľovstvo sa v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami vyznačovalo aj priaznivou obchodnou klímou. Napríklad začínajúce podniky majú jednoduchší prístup k financovaniu. Metriky Svetovej banky ukázali, že predpisy sú v Spojenom kráľovstve relatívne priateľskejšie ako v iných európskych krajinách.
 

Kanada
Vláda vždy pomáhala startupom finančnou pomocou. Odmeňuje úsilie poskytovaním daňových výhod, kreditov a refundácií. Kanadská vláda tiež pomáha podnikom prostredníctvom svojho programu Venture Capital Catalyst Initiative. Krajina má dobrú imigračnú politiku, ktorá povzbudzuje podnikateľov, aby prišli do krajiny a vytvorili si vlastné podniky. Jedným z týchto stimulov je Canada Startup Visa. Program vytvorila kanadská vláda s cieľom prilákať podnikateľov z celého sveta a poskytnúť im hotovosť a podporu, ktorú potrebujú na úspech vo svojom podnikaní. Výhodami Kanady sú aj stabilná ekonomika či silné prepojenie na USA.

Poľsko
Na zaujímavej siedmej pozícii sa umiestnilo susedné Poľsko. Nízke dane, účinná ochrana práv investorov, jednoduché založenie spoločnosti, stabilné makroekonomické prostredie a prístup ku kvalifikovanej pracovnej sile, to všetko priťahuje investorov. Poľsko je tiež regionálnym lídrom vo vývoji a inováciách a v podpore startupov. 

 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA