Nápady študentov univerzity pre inovatívnu appku
3.4.2018

Aplikácia SPORT.VIDEO automaticky zostrihá a zdieľa časti športových zápasov. Vďaka podpore národného projektu inovujme.sk majú študenti možnosť aplikáciu inovovať svojimi nápadmi.

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu inovujme.sk zorganizovala prvý športovo-technologický hackathon na Slovensku. Študenti Žilinskej univerzity mali 4. apríla 2018 možnosť vymyslieť nový koncept implementácie aplikácie.

Rakúsky tím vývojárov na aplikácii SPORT.VIDEO pracuje už takmer desať rokov. Technológia je založená na „zastavení času“ v dôležitých momentoch počas športového zápasu a spätnom zaznamenaní uplynulých sekúnd. Následne zostrihy posiela v reálnom čase na online kanál zákazníka.

Hackathon bol pre študentov výzvou, no popasovali sa s ňou a tému rozpracovali dopodrobna. Ich prezentácie posudzovali experti z biznisového a športového prostredia, CEO aplikácie, ako aj zástupcovia SIEA a Žilinskej univerzity. „Brali sme do úvahy úroveň danej inovácie, dodržanie témy, ale aj originalitu prezentácie nápadu a najmä možnosť jej reálneho využitia v praxi,“ hovorí Veronika Šramová z Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity.

Študenti našli nové možnosti využitia aplikácie, napríklad na kultúrnych podujatiach alebo pri elektronických športoch. „Veľmi pozitívne hodnotím tento mini-hackathon, najmä jeho kreatívnu atmosféru. V spolupráci so študentmi a SIEA sme prišli na nové myšlienky. Niektoré z nich v blízkej budúcnosti implementujeme do praxe. Podobné podujatia určite budeme organizovať pravidelne,“ dodal CEO aplikácie Matúš Parízek.

Spájanie nápadov študentov s podnikmi je jedným z cieľov národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA