Národný projekt inovujme.sk sa blíži do svojho finále.
23.12.2022

Priama finančná pomoc a poradenstvo pre slovenské podniky, inovačné workshopy na stredných a vysokých školách, účasť na odborných konferenciách a festivaloch, televízne relácie, analýzy a prognózy mapujúce potreby podnikov na Slovensku. Národný projekt inovujme.sk čaká finálny rok jeho pôsobenia.

Za rok 2022 má národný projekt na konte 2 zrealizované a jednu práve prebiehajúcu výzvu s priamou finančnou pomocou, prostredníctvom ktorých si o príspevok úspešne požiadalo dovedna 135 firiem a dokopy spolu s aktuálnou výzvou inovačné poukážky SLOVENSKO 3.0 projekt pomohol firmám sumou vyše tri a pol milióna eur. 

Národný projekt inovujme.sk aj naďalej podporuje slovenských podnikateľov priamou finančnou pomocou. Aktuálne je spustená výzva inovačné poukážky SLOVENSKO 3.0 a v roku 2023 budú môcť žiadať o ďalšie príspevky dokopy vo výške 1 000 000 eur v takejto forme. Uvedomujeme si aj dôležitosť mladej generácie, ktorá je budúcnosťou tejto krajiny. Preto nezabúdame na vzdelávanie študentov v oblasti inovácií a kreativity prostredníctvom inovačných workshopov na školách,“ hovorí generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.
 

Stredné a vysoké školy sú ďalším pôsobiskom aktivít projektu inovujme.sk. V tomto roku ich lektori absolvovali celkom 60 a počas celého fungovania ich bolo doposiaľ takmer 240 s celkovou účasťou takmer 5500 študentov a študentiek. Podobne sú na tom odborné podujatia, ktorých má projekt na konte aktuálne 235.

Analytická podaktivita má na konte 82 analýz, prognóz a benchmarkingových hodnotení, ktoré prispievajú k prehľadu o potrebách podnikov na Slovensku.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA