Zrekonštruovanie historických kúpeľov a viac lavičiek v meste – aj to sú návrhy stredoškolákov na vylepšenie života v Sobranciach
28.2.2019

Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb a Gymnázia v Sobranciach mali možnosť zažiť inovačný workshop národného projektu inovujme.sk. Prostredníctvom techniky kreatívneho myslenia, ktorú si osvojili, ponúkli mestu a škole návrhy na inovácie.

Lektori Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá realizuje národný projektu inovujme.sk, navštívili stredné školy v Sobranciach vo štvrtok 7. 2. 2019. Študenti strednej odbornej školy hľadali riešenia na vylepšenie života v meste. Ako najväčší problém v meste identifikovali dopravnú situáciu, konkrétne absenciu semaforov a kruhového objazdu, chýbajú im tiež lavičky na zastávkach MHD. Pre zatraktívnenie mesta je podľa nich vhodné, aby bol zrekonštruovaný starý hotel alebo postavený nový. Sobrance by tak disponovali potrebnými ubytovacími kapacitami. Viac turistov by do mesta mohli prilákať aj kúpele a historické budovy, ak by boli obnovené. Pozitívny efekt by podľa študentov malo aj poskytovanie podpory pre regionálnych umelcov.

Riaditeľ školy a poslanec mestského zastupiteľstva mesta Sobrance Michal Gič povedal: „Naši študenti vystihli situáciu v meste a vidia rovnaké problémy, aké vidíme my na zastupiteľstve mesta. Taktiež prišli na myšlienky, ktoré určite zapracujeme do plánu rozvoja mesta."

Na gymnáziu v Sobranciach študenti hľadali riešenia pre zatraktívnenie štúdia na ich škole. Žiakov základných škôl celého kraja by na gymnázium lákali možnosťou zvoliť si maturitné predmety podľa záujmu. Škole by podľa študentov na atraktivite pridalo aj lepšie technické vybavenie či vybudovanie relaxačnej zóny, kde by žiaci mohli oddychovať počas voľných hodín alebo pracovať na spoločných projektoch. Uvítali by tiež bufet a v jedálni väčší výber jedál, ktoré by si študenti mohli voliť na základe online hlasovania. Pomohlo by aj väčšie množstvo športových aktivít, ako napríklad založenie športových klubov alebo organizovanie turnajov.

„Po prvýkrát sme mali možnosť vypočuť si, čo škrie našich žiakov. Radi sa nápadmi inšpirujeme," zhodnotila návrhy študentov zástupkyňa riaditeľa Mária Hvižďáková.

Inovačné workshopy sú jednou z činností národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra, spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA