Nemecké bezpečnostné riešenia pre Slovensko
25.2.2022

AHK Slowakei organizuje virtuálnu odbornú konferenciu Nemecké bezpečnostné riešenia pre Slovensko, ktorá sa uskutoční online 8. marca 2022

Na odbornej konferencii vystúpia nemeckí a slovenskí odborníci, budú sa prezentovať best practicies, know how z oboch krajín. Inovatívne nemecké spoločnosti predstavia svoje technológie a produkty v oblasti kybernetickej bezpečnosti, biometrie, ochrany perimetra, bezpečnej priemyselnej komunikácie a podobne. Konferencia bude simultánne tlmočená.

Po konferencii nasledujú individuálne online kooperačné rozhovory s nemeckými firmami s cieľom nadviazania nových obchodných kontaktov a vzťahov do budúcnosti. Tieto individuálne kooperačné rozhovory prebiehajú online aj nasledovné dni po konferencii, 9. – 10. marca 2022. Kooperačné rozhovory budú taktiež tlmočené.
Účasť na odbornej konferencii a individuálnych kooperačných rozhovoroch je bezplatná.
Projekt je organizovaný v rámci Programu rozvoja trhu s finančnou podporou Spolkového ministerstva hospodárstva a ochrany klímy (BMWK).

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA