NP inovujme.sk predstavil svoje aktivity v Sofii
19.7.2021

Národný projekt inovujme.sk sa zúčastnil v júli na stretnutí inovačných a výskumných agentúr krajín Iniciatívy troch morí v Bulharsku.

Zástupca národného projektu inovujme.sk Artur Bobovnický predstavil 9. júla 2021 v Sofii niekoľko príkladov dobrej praxe vychádzajúcich z aktivít NP – podpora sieťovania aktérov inovačného ekosystému (certifikácia klastrov), rozvoj inovačného povedomia formou inovačných workshopov na stredných školách a rozvoj inovačného potenciálu firiem poskytovaním inovačných voucherov.

Spolu so zástupcami ďalších krajín bol hosťom Martina Danovského, predsedu predstavenstva Štátnej agentúry pre výskum a inovácie z Bulharska. V diskusii sa hľadali námety a cesty pre spoločné iniciatívy podporujúce rozvoj aplikovaného výskumu a inovácií v krajinách Iniciatívy troch morí. 

Artur Bobovnický sa deň predtým, 8. júla, zúčastnil okrúhleho stola, kde zastupoval generálneho riaditeľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Petra Blaškovitša. V rámci diskusie zarezonoval u bulharského ministra hospodárstva Kirila Petkova práve projekt inovujme.sk a jeho aktivity smerom k mládeži ale aj podpore inovačnej výkonnosti a sieťovania aktérov inovačného ekosystému.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA