Poradenstvo pre novozaložené klastre
5.8.2019

V rámci národného projektu inovujme.sk Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) poskytuje poradenstvo a konzultácie pre novozaložené klastre. Záujemcovia o získanie prvého stupňa medzinárodnej certifikácie udeľovanej Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy (ESCA) sa mohli 26. júna 2019 zúčastniť seminára.

Cieľom aktivít pripravovaných pre začínajúce klastre v rámci projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenskej ekonomiky - inovujme.sk je pomôcť v oblasti získania zdrojov financovania, medzinárodnej certifikácie, sieťovania, prístupu k špecializovaným informáciám, medzinárodným projektom a vlastnej bezplatnej prezentácii.

Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave, sa zúčastnili zástupcovia novozaložených priemyselných klastrov, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej batériovej aliancie a medzinárodného projektu ClusterFY v rámci Interreg Europe.

Seminár SIEA pripravila ako reakciu na zvýšený záujem o praktické informácie z viacerých novozaložených klastrov a kooperujúcich subjektov, ako sú malí a strední podnikatelia, akademicko-univerzitný sektor a výskumno-vývojové organizácie.

Medzinárodná certifikácia sa stáva nevyhnutnosťou. Za posledné dva roky bol najväčší záujem o certifikáciu v Maďarsku, Litve a na Slovensku. Mať bronzový certifikát znamená vlastniť vstupenku do európskeho klastrového priestoru. Inými slovami, ide o určitý stupeň kvality a dôveryhodnosti s predpokladmi pre medzinárodnú kooperáciu. Takéto klastre majú vytvorenú vlastnú štruktúru členov, stratégiu, zdroje financovania, klastrový manažment, webovú stránku v minimálne v dvoch jazykoch a niektoré aj prvé úspechy.

Na základe ESCA analýzy klaster spolu s certifikátom dostane zoznam odporúčaní k jednotlivým hodnoteným kritériám s cieľom zvýšenia jeho konkurencieschopnosti. Certifikácia klastrových organizácií na Slovensku sa datuje od roku 2013, a to prostredníctvom podpory z medzinárodných projektov.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA