Povolanie podnikateľ na témy prototyping, patenty a dizajn
9.3.2018

Medziodborový predmet na Žilinskej univerzite prináša ďalšiu zaujímavú tému a špičkových rečníkov.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk sa v letnom semestri 2018 stal partnerom medziodborového predmetu Žilinskej univerzity Povolanie podnikateľ. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť priestor pre synergiu študentov s podnikmi a motivovať ich prostredníctvom príbehov úspešných ľudí z praxe. Po úspešnom otvorení semestra nasleduje už druhá „podnikateľská prednáška“ v rámci predmetu, tentoraz na témy prototyping, patenty a dizajn.

Príďte už 15. marca 2018 o 17.00 hod. do priestorov Žilinskej univerzity, konkrétne do auly AF1A1 v budove Rektorátu. Predmet je otvorený pre všetkých záujemcov, účasť odporúčame predovšetkým tým, ktorí sa zaujímajú o prototyping, patenty alebo dizajn. Tieto témy budú prezentovať fundovaní odborníci. Maroš Schmidt zo Slovenského múzea dizajnu bude hovoriť inováciách v slovenskom automobilovom dizajne za posledných 100 rokov a Ľuboš Knoth zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, odborník na duševné vlastníctvo, účastníkov oboznámi s patentmi ako súčasťou podnikania.

Maroš Schmidt pracuje v Slovenskom centre dizajnu od roku 2014 a stál pri vzniku Slovenského múzea dizajnu. Dizajnu sa venuje nielen teoreticky, sám je totiž dizajnérom. Okrem toho na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave prednáša ako externý pedagóg Dejiny automobilového dizajnu. Luboš Knoth je renomovaný odborník na oblasti týkajúce sa duševného vlastníctva, pričom vedomosti naberal po celom svete – od Veľkej Británie po Japonsko a v minulosti pôsobil aj v Európskom patentovom úrade. Predsedal Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a momentálne aj pracuje na osvete v tejto téme.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA