Prehliadka inovácií na Trenčianskom robotickom dni
25.3.2019

Súčasťou medzinárodnej súťažnej prehliadky tvorivosti žiakov základných a stredných škôl v oblasti robotiky Trenčiansky robotický deň bude tento rok aj expozícia národného projektu inovujme.sk. Už 14. ročník podujatia organizuje v dňoch 3. a 4. apríla 2019 Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14 z Trenčína.

Cieľom Trenčianskeho robotického dňa (TRD) je motivovať slovenských žiakov k štúdiu technických odborov, umožniť im prezentáciu pred potenciálnymi zamestnávateľmi, vytvoriť podmienky na diskusiu s odborníkmi a získanie skúseností z práce v kreatívnom prostredí.

Vďaka národnému projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky si budú môcť prítomní študenti overiť svoje schopnosti prostredníctvom inovačného kvízu. K dispozícii budú aj informácie o podpore inovačných procesov v slovenských podnikoch a ukážky inovatívnych technológií. Tie predvedú programátori humanoidných robotov a vynálezcovia inovatívnych gadgetov, ako sú collidoscope či hracia kocka. V stánku inovujme.sk sa budú môcť školy zároveň prihlásiť na inovačný workshop, počas ktorého sa majú žiaci možnosť oboznámiť s technikou kreatívneho myslenia a vyskúšať si ju na príklade z praxe.

Podtémou tohto ročníka prehliadky je Ekorobotika + Industry 4.0. Súťaž prebieha v troch kategóriách. V prvých dvoch majú autonómne roboty v čo najkratšom čase vykonať konkrétnu zadanú úlohu a prejsť po vopred neurčenej dráhe. V tretej kategórii majú roboty, ktoré môžu byť aj diaľkovo ovládané, predviesť svoje schopnosti. Súčasťou programu sú aj prednášky a workshopy pripravené so spolupracujúcimi vysokými školami a partnerskými firmami.

Spoluorganizátorom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podujatie sa uskutoční na výstavisku EXPO Center, a. s. v Trenčíne.

Podrobné informácie o Trenčianskom robotickom dni sú zverejnené na webovej stránke www.trencianskyrobotickyden.sk.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA