Prezentácia žiadateľov vo výzve Zdravá spoločnosť
25.7.2022

V dňoch 26. a 27.7.2022 sa v konzultačnom centre SIEA na Švermovej 43 v Banskej Bystrici uskutoční prezentácia žiadateľov vo výzve Zdravá spoločnosť o inovačné poukážky až do výšky 50 000 eur. Pred panelom odborníkov budú podnikatelia prezentovať svoje projekty týkajúce sa inovatívnych produktov, procesov a postupov v zdravotníctve. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra sa rozhodla podporiť inovácie zamerané na výskum a vývoj pre oblasť onkológie, neurovied, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných a infekčných ochorení, pre materiály a biomateriály v zdravotníctve, lieky a liekové formy, 3D tlač a 3D biotlač, senzory, diagnostiku či technológie na monitorovanie zdravotného stavu pacienta.

Cieľom tejto výnimočnej medzirezortnej spolupráce, na ktorej participuje rezort zdravotníctva svojim odborným zastrešením, je podpora úspešných projektov, ktoré majú potenciál posunúť naše zdravotníctvo k modernejším a efektívnejším službám pre pacientov.
 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA