Príbehy stredoškolských inovátorov
19.5.2021

Študentské firmy patria k formám podnikateľského vzdelávania, ktoré napomáha užšiemu prepojeniu školskej prípravy s praxou. Národný projekt inovujme.sk zrealizoval webinár, na ktorom mohli dve z nich predstaviť svoje inovatívne produkty a inšpirovať tak ďalších stredoškolákov.  

Účastníci online podujatia si vypočuli konkrétne príklady úspešných a inovatívnych študentov, ktorí rozbehli vlastné podnikanie. Študentky z SOŠ Jána Antonína Baťu z Partizánskeho so svojou firmou Duonum vytvorili jednorazové mydlové fľaše, ktoré netvoria odpad a šetria životné prostredie. Nahrádzajú plastové fľašky na šampóny, čistiace prostriedky a po použití slúžia ako mydlo. Zriadili si vlastný e-shop a ako výdajné miesto slúži ich škola. 

Stredoškoláci z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach z firmy Scribo vymysleli ekologickú fixku na bielu tabulu z recyklovaného vosku, ktorá sa zlikviduje bez odpadu. Taktiež majú e-shop a dostali sa už aj na zahraničný trh. Ich motiváciou bolo zlepšiť ekologickú situáciu na Slovensku, keďže firmy a školy vyprodukujú u nás ročne vyše 17 ton plastového odpadu len z fixiek.

Cieľom podujatia bolo podporiť fungovanie stredoškolských študentských firiem ako aj inovatívne produkty, ktoré prinášajú. „Sme preto radi, že diskusia napomohla zvýšeniu povedomia o fungovaní stredoškolských študentských firiem a ich jednotlivých produktoch,“ uviedol moderátor webinára Artur Šturmankin, ktorý je  vedúcim podaktivity národného projektu inovujme.sk venujúcej sa podujatiam a komunikácii.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA