Príďte sa inšpirovať, ako inovovať, na výstavu Mladý tvorca v Nitre
17.4.2018

Partnerom tohtoročnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca je aj Slovenská inovačná a energetická agentúra. V expozícii národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky budú mať šancu predstaviť svoje školy a inovatívne projekty samotní študenti. Najinovatívnejší stánok dostane špeciálne ocenenie.

Výstavu stredných odborných škôl Mladý tvorca, ktorá sa koná na nitrianskom výstavisku 26. a 27. apríla 2018, organizuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Jej cieľom je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania a vytvorenie platformy pre spoluprácu stredných odborných škôl so zamestnávateľmi.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorý agentúra realizuje, má prispieť k zavádzaniu inovácií do praxe. Vďaka projektu môžu podnikatelia využívať poradenstvo a podporu mentorov pri realizácii nových zámerov. Pre študentov SIEA organizuje inovačné workshopy, na ktorých majú možnosť riešiť aj reálne úlohy od predstaviteľov samospráv a podnikateľov.

„Vytvárať podmienky na inovatívnu spoluprácu študentov so zamestnávateľmi je jedným z cieľov projektu inovujme.sk. V našom stánku možno získať inšpiráciu, ako sa to dá. Samotní študenti porozprávajú o svojich skúsenostiach na školách, praktickom vyučovaní vo firmách a vlastných projektoch,“ hovorí generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

V rozhovoroch poskytnú študenti prehľad aj o profilácii škôl, odboroch a povolaniach, ktoré sú najžiadanejšie. Návštevníci expozície sa budú môcť zapojiť do inovačného kvízu, úspešní získajú hodnotné vecné ceny.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA