Prieskum spolupráce slovenských MSP so zahraničnými investormi
22.6.2021

Slovenská inovačná a energetická agentúry (SIEA) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pripravili prieskum venovaný kooperácii malých a stredných podnikov so zahraničnými investormi na Slovensku

Na základe dohody s Vládou SR a s podporou Európskej komisie, OECD realizuje hodnotenie slovenských inštitúcií, politík a podmienok na trhu. Cieľom hodnotenia je identifikovať, ako priame zahraničné investície prispievajú na produktivitu a inovačnú výkonnosť slovenských MSP. Prostredníctvom prieskumu sa snažíme zapojiť do dialógu slovenské MSP, získať od nich spätnú väzbu, ich hodnotenie prínosu priamych zahraničných investícií pre ich chod a identifikovať inštitucionálne a politické nástroje, ktoré by pozitívny dopad PZI zvýšili. 

Ak ste MSP s aktívnou spoluprácou so zahraničným investorom, do prieskumu sa môžete zapojiť prostredníctvom nasledovného linku:

https://inovujme.checkboxonline.com/oecd-siea

Online dotazník je anonymný a jeho vyplnenie zaberie približne 10 minút. 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA