Prispieť k novým riešeniam pre lepší život pacientov na Slovensku
18.8.2022

S týmto cieľom organizuje konzultačná spoločnosť CIVITTA prvý veľký hackathon na u nás, zameraný na urýchlenie zmien v zdravotníctve

A čo to ten hackathon vlastne je? 

Tento inovatívny formát podujatia združuje na jednom mieste odborníkov z oblasti IT, študentov, podnikateľov a expertov, v tomto konkrétnom prípade z oblasti zdravotníctva. V súťaživom prostredí navrhujú a testujú nové riešenia v konkurencii ostatných tímov. 

Na všetko majú 48 hodín

Tímy musia v tomto časovom rozmedzí prísť s inovatívnymi nápadmi, ktoré pomôžu skvalitniť zdravotnú starostlivosť a výsledky liečby a zároveň ich otestovať. Hovorí sa, že pod tlakom často vznikajú tie najgeniálnejšie zlepšováky. Jednou z motivácií sú aj finančné a vecné ceny v hodnote 5000 eur pre najlepších. 

 

Spolupráca je kľúčová

Zámerom podujatia je okrem hľadania nových riešení vytvoriť interakciu medzi kreatívnymi ľuďmi a zároveň využiť príležitosť pre vznik nových partnerstiev v ktorých sa jednotliví odborníci dopĺňajú a vytvárajú prostredie, vhodné pre vznik a realizáciu tých najlepších nápadov.

Čo s nápadmi z hackathonu?

Hneď po podujatí sa začnú tímy kontaktovať s partnermi a expertami s cieľom uvádzať svoje nápady do praxe a pomáhať pacientom žiť kvalitnejší život.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA