Projekt inovujme.sk má pred sebou svoju poslednú sériu inovačných workshopov
4.9.2023

Pred definitívnym ukončením projektu čaká tím lektorov osem stredných škôl a tri centrá pre deti a rodiny.

Hlavným cieľom národného projektu, ktorého pôsobnosť sa po šiestich rokoch končí v decembri, je zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Konkrétnymi mechanizmami sú finančná podpora podnikateľov pri inováciách svojho podnikania, zisťovanie aktuálneho stavu inovácií a podnikateľského prostredia na Slovensku a rozširovanie povedomia o dôležitosti inovácií, okrem iného aj inovačnými workshopmi na stredných školách. A práve táto aktivita, ktorú lektori realizujú interaktívnou, hravou a sviežou formou, čím sa snažia čo najviac priblížiť svetu študentov a nájsť si k nim cestu, sa blíži do svojho finále. Lektori diskutujú so študentmi o inovačnom procese, realizácii nápadov, úspešných inovátoroch či kreatívnych technikách, ktoré si počas workshopov vyskúšajú a následne prezentujú výsledky svojej práce pred vedením školy. 

Aktuálne majú lektori na konte 264 workshopov, na ktorých „zinovovali“ 6137 študentov a pred ukončením projektu ich napriek vysokému záujmu zo strany škôl, prevyšujúceho kapacitu, čaká posledných jedenásť zastávok. Okrem klasických workshopov na školách v Skalici, Žiari nad Hronom, Bratislave, Čadci, Žiline, Košiciach či Modre, majú v pláne aj centrá pre deti a rodiny v Pečeňadoch, Ilave a Prešove.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry. 

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA