Projekt inovujme.sk sa zúčastnil aj na konferencii Techsummit
6.6.2019

Na konferencii Techsummit, ktorá sa konala koncom mája v bratislavskom hoteli Grand Hotel River Park nechýbal ani tím projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk v rámci bezplatného poradenstva.

Zástupcovia konzultačných centier projektu informovali podnikateľov, ale aj širokú verejnosť o formách podpory, ktoré projekt prináša. Každý kto mal záujem sa mohol bližšie dozvedieť o možnostiach podnikateľského poradenstva v oblasti inovácií či o možnostiach ako využiť rôzne typy inovačných workshopov.

Techsummit je konferencia a otvorená platforma zameraná na prezentáciu aktuálnych trendov a informácií z oblasti inovácií v IT a súvisiacich technológiách s dôrazom na dynamiku prostredia veľkého i malého biznisu, zlepšovanie verejného prostredia a medzinárodnú výmenu know-how.

Na tomto ročníku konferencie boli riešené témy, ako kybernetická bezpečnosť, Smart City, Priemysel 4.0, umelá inteligencia, deep learning v medicíne, GDPR a 3D tlač v priemysle.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA