Projekt podporujúci inovácie napĺňa svoje ciele už piaty rok
14.12.2021

Kreatívne workshopy a semináre, účasť na odborných konferenciách, veľtrhoch a festivaloch, priama finančná pomoc a inovačné poradenstvo pre slovenské podniky, televízne relácie či analýzy odzrkadľujúce potreby podnikov v krajine. Národný projekt inovujme.sk napĺňa svoje ciele. Inovácie na Slovensku podporuje už piaty kalendárny rok. 

Počas roka 2021 pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) prostredníctvom národného projektu inovujme.sk priamu finančnú pomoc pre slovenské podniky. Formou poukážok podporuje podnikateľov, ktorí majú potrebu, chuť a potenciál zvyšovať konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb či procesov.

Na výzvu priamej finančnej pomoci pre celé Slovensko reagovalo a podalo žiadosť 437 slovenských podnikov. Na pilotnú výzvu Inovačné poukážky pre BBSK bolo od jej spustenia podaných spolu 193 žiadostí. 

Inovatívne Slovensko si vyžaduje progres na viacerých frontoch. Pokračujeme priamou finančnou pomocou pre slovenské firmy. Do júna 2022 plánujeme otvoriť ďalšie kolo výziev inovačných poukážok. Rovnako dôležité je pre nás vzdelávanie novej generácie Z. Všetky tieto nástroje sú obsiahnuté v národnom projekte inovujme.sk,“ hovorí generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Zvyšovanie povedomia o význame kreatívneho myslenia a pomoc pri hľadaní nových riešení realizuje inovujme.sk aj prostredníctvom vzdelávacích aktivít na podujatiach pre širokú verejnosť a študentov stredných a vysokých škôl.

Na 174 zrealizovaných workshopoch na školách sa zúčastnilo doposiaľ 3 935 študentov. Poradenské a vzdelávacie programy malo doteraz možnosť zažiť až 15 782 účastníkov.
Inovujme.sk má na konte od začiatku fungovania projektu celkom 175 zrealizovaných informačných a odborných podujatí. 

Analytická podaktivita vypracovala od začiatku projektu 31 analýz a podporila 24 medzinárodných certifikácií ESCA pre slovenské klastre. V procese je momentálne ešte 10 certifikácií.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA