Projektové stretnutie „Valuable Creativity“ v Budapešti
11.5.2022

V dňoch 11.4.-12.4.2022 sa v Budapešti uskutočnilo záverečné podujatie projektu „Valuable Creativity“, realizovaného v rámci programu Erasmus+. Zástupcovia partnerských organizácií z Maďarska (Progress Consult Kft.), Nórska (Prios Kompetanse AS) a Slovenska (SIEA) hodnotili  12- mesačné obdobie existencie projektu a jeho výstupy. 

Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) v rámci projektu reprezentovali Vladimír Borza a Alexandra Vavrdová. Za národný projekt „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ bol prítomný  jeho riaditeľ  Tomáš Varadínek s cieľom diseminácie získaných poznatkov ako aj hľadania možnej spolupráce s kreatívnymi firmami a vzdelávacími inštitúciami.             

Projekt „Valuable Creativity“ je zameraný na možnosti rozvoja tvorivosti vzdelávaním dospelých  formou „učenia sa na pracovisku“. Výstupmi sú spracované školiace materiály a vybudované odborné kapacity, ktoré  prinášajú poznatky z praxe ako najlepšie využiť kreatívne procesy a metódy tvorivého učenia pre vzdelávanie sa zamestnancov na všetkých podnikových úrovniach.  

SIEA sa stala garantom a súčasne spracovateľom jednej z nosných častí pod  názvom „Kreativita  na pracovisku“. Za slovenskú stranu boli zapojené  do projektu aj tri firmy, ktoré aktívne využívajú kreatívne riešenia v praxi  a sú zdrojom cenných informácií.    

Výstupom projektu je platforma valuablecreativity.com, ktorá spája tri vzdelávacie moduly zamerané na využitie kreativity v praxi. Manažéri a majitelia firiem tu nájdu komplexné informácie o kreatívnom prostredí, motivácií zamestnancov a tvorbe akčných plánov na realizáciu kreatívnych nápadov. 

       

 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA