Raper Tono S. sa radil so študentmi Obchodnej akadémie v Hlohovci
11.6.2018

Ako bude vyzerať jeho nové turné?

Lektori z národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky s akronymom inovujme.sk tentoraz vycestovali do Hlohovca, konkrétne na miestnu Obchodnú akadémiu, kde viedli inovačný workshop s takmer 30-člennou skupinou študentov zloženou z tretiakov a prvákov. Tentoraz (už po druhýkrát v krátkej histórii organizovania inovačných workshopov) so sebou zobrali aj rapera Tona S., ktorý sa opäť prišiel so stredoškolákmi poradiť ohľadom svojich pripravovaných aktivít.

Raper, ktorý je aj autorom hymny národného projektu s názvom Zdravím, sa čoskoro chystá na turné, ktoré, ako už má Tono S. vo zvyku, má v pláne ozvláštniť sprievodnými aktivitami. Práve ohľadom nich sa prišiel poradiť so študentmi z Obchodnej akadémie v Hlohovci. Žiadal ich, aby prišli s nápadmi na originálne aktivity, ktoré by zaujali návštevníkov turné. Študenti sa na workshope naučili netradičnú metódu riešenia problémov, ktorú aplikovali na zadanie od Tona S. a v priebehu krátkeho času zhromaždili viac ako tucet originálnych ideí.

Známy slovenský interpret mal radosť z rád študentov aj z ich kladného prístupu k jeho zadaniu. „Študenti ma prekvapili svojimi nápadmi, určite sa medzi nimi našlo zopár, ktoré sa dajú využiť aj na turné. Prekvapili ma aj tým, ako dokázali svoje myšlienky prezentovať, či už pred triedou a predo mnou, ale aj pred riaditeľkou školy,“ hovorí Tono S. Medzi študentskými nápadmi bolo aj organizovanie koncertu bez pódia uprostred publika, pričlenenie súťaže mladých talentov alebo využitie netradičných priestorov, v ktorých sa bežne nekoncertuje. „Sme radi, že sme sa naučili niečo nové. Lektori nám ukázali, že každý dokáže prísť s novým nápadom, keď sa posnaží,“ prezradil jeden zo študentov, ktorý sa zúčastnil workshopu.

Inovačné workshopy sú jednou z činností národného projektu. Študenti sa počas neho učia význam pojmov inovácia a kreativita, zoznamujú sa s príkladmi úspešných podnikateľov zo Slovenska a zahraničia a predovšetkým im lektori prostredníctvom hier, testov a rozhovorov zdôrazňujú význam kreatívneho myslenia a učia ich hľadať riešenia zadaní netradičným spôsobom.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA