SARIO podporuje inovačné služby
8.7.2021

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podporuje inovácie svojich klientov prostredníctvom špecializovaných, na mieru pripravovaných inovačných podujatí. A to bezplatne.

Agentúra SARIO má okrem svojich nosných aktivít na podporu investícií a exportných aktivít slovenských podnikov vo svojom portfóliu i aktivity na podporu inovácií v podnikoch. Inovačné služby SARIO slúžia pre slovenských poskytovateľov inovatívnych riešení ako platforma zameraná na rozvoj ich podnikania. Zároveň prispievajú k zefektívňovaniu technologických procesov veľkých spoločností, ktoré investovali na Slovensku.

Na mieru šité inovačné podujatia sú pripravované tak, aby najvýznamnejším zástupcom týchto klientov predstavili riešenia vytvárané a vyvíjané na Slovensku a riešia presne problémy, ktoré klient potrebuje k svojej činnosti. V rámci tejto služby SARIO využíva svoju neustále rastúcu sieť kontaktov nadobudnutú počas dlhoročných aktivít v oblastí prílevu priamych zahraničných investícií a rozvoja obchodu pre slovenské podniky, ako aj vlastné dlhoročné skúseností s organizovaním medzinárodných matchmakingových podujatí.

SARIO zameriava svoje Inovačné služby najmä na oblasti, ako:

  1. priemysel – automatizácia, robotizácia, prediktívna údržba, kontrola kvality, smart factory,
  2. vývoj produktov – dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo,
  3. sektor služieb – automatizácia, outsourcing, kybernetická bezpečnosť, big data, AI.
     

 

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA