Seminár pre vedenie stredných škôl potvrdil význam inovačných workshopov
9.10.2018

Riaditelia a učitelia si vyskúšali program určený pre ich študentov.

Od 4. do 5. októbra 2018 prebiehal v hoteli Satel v Poprade Inovačný seminár pre vedenie stredných škôl organizovaný Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako činnosť národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Seminár vznikol so zámerom ponúknuť inšpiráciu založenú na pozitívnych príkladoch z praxe a otvoriť konverzáciu na tému moderného vzdelávania. V rámci dvojdňového podujatia už po druhýkrát reprezentanti národného projektu predstavili inovačný workshop určený pre študentov stredných škôl. Okrem toho zástupcovia vedenia stredných škôl absolvovali ďalší zaujímavý program zložený z prezentácií, prednášok a diskusií.

Prvou prednášajúcou na Seminári pre vedenie stredných škôl bola riaditeľka Sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja z Metodicko-pedagogického centra Darina Výbohová s prezentáciou nazvanou Riadenie inovatívnej školy. Po nej nasledoval Peter Bologa, riaditeľ Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici, ktorý hovoril o tom, čo znamená byť Inovatívnym riaditeľom a doobedie prvého dňa zavŕšila Jana Kušnírová z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tá predstavila ocenenie Inovatívny učiteľ, ktorým dávajú uznanie stredoškolským pedagógom, čo zaznamenali úspech s netradičnými metódami výuky.

Na podujatí vystúpili tiež: Artur Bobovnický s prednáškou nazvanou Inovuj alebo zomri, František Kozmon, ktorý predstavil publikáciu Zmýšľanie inovátora, Tomáš Varadínek prezentoval aktivity národného projektu inovujme.sk, Ladislav Piršel, výkonný riaditeľ Slovenskej rady pre zelené budovy, priniesol prezentáciu Energeticky efektívna škola a Zdenka Osvaldová prezentovala témy Inovatívna škola a Burza skúseností. Všetky prezentácie sa dočkali pozitívnej odozvy zo strany publika a predovšetkým podnietili účastníkov v ďalšej diskusii.

Okrem spomínaných prednášok zástupcovia národného projektu na seminári predstavili inovačný workshop, takže učitelia a riaditelia si sami vyskúšali interaktívno-vzdelávací program určený pre ich študentov. Lektori ich previedli všetkými časťami workshopu, pričom v praktickej časti riešili zadanie, ktoré vzišlo po vzájomnej dohode z diskusie. „Musíme pochváliť učiteľov a riaditeľov zúčastnených na našom seminári, aktívne sa zapájali do programu, diskutovali a na workshope sršali nápadmi. Tiež nám robí radosť, že sme mali možnosť spoznať riaditeľov, ktorí robia maximum pre to, aby vytvorili priaznivé prostredie pre svojich učiteľov aj žiakov,“ hovorí lektor a moderátor celého podujatia Artur Šturmankin. Zástupcovia vedenia stredných škôl, ktorí si workshop vyskúšali, by jeho organizáciu privítali aj na ich škole. Celkový záujem o workshopy rastie, momentálne sa už obsadzujú termíny na jar 2019.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. Podrobnejšie informácie o workshopoch a ďalších aktivitách projektu sú zverejnené na stránke www.inovujme.sk.
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA