Podujatie o inováciách pre podnikanie a význame klastrov
5.10.2017

Pozývame vás na SIEA Innovation Day!

V utorok 10. októbra 2017 sa v rámci konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017 uskutoční podujatie SIEA Innovation Day. Hlavnými témami podujatia je vplyv nových technológií a význam inovácií pre podnikanie a úloha klastrov pre rozvoj inovácií na Slovensku. V rámci dvoch diskusných panelov sa vystriedajú zástupcovia renomovaných slovenských firiem aj rozbiehajúcich sa prelomových spoločností, reprezentanti z agentúry SIEA alebo Košice It Valley. Účasť na podujatí je bezplatná, stačí sa registrovať – urobiť tak môžete práve teraz cez ONLINE REGISTRAČNÝ FORMULÁR.

Podujatie sa uskutoční v priestoroch CVTI na Lamačskej ceste 8, konkrétne na 2. poschodí. Začína o 9:00, skladá sa z dvoch diskusných panelov predelených prestávkou na kávu a účastníkov na záver čaká aj bufetový obed, v rámci ktorého bude prebiehať živá diskusia.

Program podujatia:

9:30 – 10:30 Ako môžu firmy prežiť v dobe inovácií?
Nové technológie ako internet vecí, sociálne médiá alebo nositeľné zariadenia sú len príkladmi technológií, ktoré narušujú trhy. Hrozba a príležitosť v tomto narúšaní je v zmene správania zákazníkov a zamestnancov, ich hodnotách a očakávaniach. Žijeme vo svete digitálneho darvinizmu, období, kedy sa technológie a spoločnosť vyvíjajú rýchlejšie ako sa firmy týmto podmienkam adaptujú. To vytvára pôdu pre novú éru vedenia a generácie obchodných modelov prispôsobených novým podmienkam. Dokonca aj v tradičných odvetviach, firmy, ktoré aplikujú nové inovatívne modely, získavajú značný náskok pred svojimi konkurentmi. Čo sú spoločné znaky a dôvody, prečo sú top firmy súčasnosti úspešné? Ako môžu firmy získať náskok pred svojimi konkurentmi?

Moderátor: Lucia Yar, Euractiv

Rečníci:
Martin Černák, Orange
Branislav Straka, ČSOB
Katarína Kolačkovská, Staffino

10:30 – 10:45 coffee break

10:45 – 11:45 Úloha klastrov pre rozvoj inovácií na Slovensku
Podľa Európskej komisie, okolo 60% veľkých spoločností a viac ako 90% malých a stredných podnikov v EÚ sú presvedčené, že zaostávajú v oblasti digitálnych inovácií. Rovnako je tiež badateľná veľká nevyváženosť v digitalizácií jednotlivých odvetví. Vytvorením digitálnych inovačných centier, malých a vysoko premenlivých interdisciplinárnych tímov, ktoré experimentujú s novými nápadmi, často v spolupráci s outsidermi, ako aj klastrov , združení navzájom prepojených firiem a inštitúcií v spoločnom odbore, si začínajú títo hráči budovať schopnosti, ktoré prinášajú riešenia pre a so zákazníkom a dostanú sa rýchlejšie na trh. DIH a klastre môžu tiež prispieť k vytváraniu spolupráce medzi kompetenčnými centrami, priemyselnými užívateľmi, dodávateľmi, technickými expertmi a investormi a uľahčiť tak prístup k svetovým trhom. Ich networking by mohol viesť k vytvoreniu jedného kontaktného miesta o najnovších digitálnych technológiách, ktoré sú prístupné pre každého podnikateľa. Existuje potenciál pre vytvorenie tohto ekosystému v tomto regióne? Aký úžitok by z nich mohli spoločnosti v tomto regióne mať?

Moderátor: Jaroslav Juriga, YAAS Consulting

Rečníci:
Pavol Mirossay, Košice It Valley
Vladimír Borza, SIEA
Matej Duriš, Telekom

11:45 – 12:30 – bufetový obed

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA