Nestačí chcieť, treba aj vedieť: Ako si s inováciami poradia slovenské firmy?
12.10.2017

Či už startup, menšia firma alebo korporácia, všetci hráči na trhu sa musia vysporiadať s inováciami. Tie boli kľúčovou témou konferencie SIEA Innovation Day, ktorú 10.10. 2017 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Podujatie bolo súčasťou národného projektu SIEA inovujme.sk, ktorý napomáha zvyšovaniu inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. „Zámerom konferencie bolo vo forme diskusií sprístupniť skúsenosti z praxe a otvorene debatovať aj o tom, ako sa inovácie presadzujú v podnikoch,“ uviedol riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA Artur Bobovnický.

Kľúčová otázka prvého bloku znela „Ako môžu firmy prežiť v dobe inovácií?“. Z diskusie vyplynulo, že ich firmy čelia v tejto sfére odlišným problémom. Startupy sú nútené čo najskôr sa postaviť na nohy a rýchlo vytvárať zisk, korporátne firmy zasa občas zmeškajú príležitosť kvôli zdĺhavým rozhodovacím procesom.

Sme veľkí a sme regulovaní. Keď s niečím prídem, hneď mi na krk skočia kolegovia z rizikového,“ povedal na margo inovácií vo veľkých firmách Branislav Straka z ČSOB. Rovnaký názor zastáva Martin Černák z Orange: „Musíme dodržiavať všetky štandardy. Môžete mať dobrú myšlienku, ale prídu ľudia, ktorí vám ju osekajú.“ Startupy alebo menšie či začínajúce firmy vnímajú tento problém z opačnej strany. „Technológie sú rýchle, konkurencia je rýchla. Keď sa na to veľké firmy nenastavia, veľa vecí im ujde a potom spätne ľutujú, že sme sa nedohodli skôr,“ zdôraznila Katarína Kolačkovská zo spoločnosti Stafinno, ktorá sa zaoberá vývojom elektronických aplikácií poskytujúcim spätnú väzbu od klientov

Jeden zo spôsobov, ako predchádzať zániku dobrých projektov pri inak komplikovanom systéme schvaľovania, opísal M. Čermák. „Museli sme zaviesť dvojrýchlostný režim. Niekto má privilégium, ale musí si ho zaslúžiť. Každý piatok doobeda máme inovačný board. Máme alokovaných ľudí aj peniaze na projekty, ktoré nepôjdu ťažkým procesom projektového manažmentu. Veľa z nápadov končí, zahynie v rôznych fázach cesty na svet. Ale na druhej strane je super, aby sa ľudia, ktorí sú vo firmách dlhšie, neunavili z toho, že všetko trvá dlho kvôli schvaľovacím procesom. Pocit, že sa dá robiť aj inak, udržiava ľudí motivovaných,“ uviedol M. Černák.

Rečníci prvého panelu pomenovali problémy, s ktorými sa stretávajú. Zároveň však uznali, že slovenský trh vytvára priestor pre inovatívne myšlienky. „Sme inovatívni a máme dobré nápady. Biznisy za mlákou riešia aj našinci. Aj na Slovensku existuje veľa myšlienok s potenciálom, ale mnohé umreli skôr, ako začali,“ tvrdí K. Kolačkovská.

Druhý diskusný panel bol venovaný klastrom. Zoskupenia firiem, univerzít a inštitúcií z príbuzných oblastí priemyslu alebo služieb, ktoré sú väčšinou aj geograficky blízke, začali na Slovensku vznikať pred vyše desiatimi rokmi. Momentálne ich aktívne funguje vyše pätnásť. Ich členovia vzájomne spolupracujú a hľadajú riešenia spoločných problémov. Samotné klastre môžu zabezpečovať aj podporu vo forme vzdelávacích aktivít či podnetov k uzatváraniu nových kontraktov. Na podujatí sa diskutovalo na tému, akú úlohu zohrávajú klastre v rozvoji inovácií na Slovensku.

O začiatkoch a skúsenostiach najaktívnejšieho slovenského klastra Košice IT Valley, ktorý v minulosti získal aj zlatý certifikát Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), porozprával jeho výkonný riaditeľ Pavol Mirossay. Potvrdil, že aj vďaka tomu, že pred dvomi rokmi úspešne absolvovali benchmarking podľa európskych pravidiel, sú prizývaní do medzinárodných projektov, ktoré im umožňujú zabezpečovať lepšie služby a príležitosti pre členov.

O aktuálnych možnostiach podpory klastov na Slovensku na konferencii hovoril Vladimír Borza zo SIEA ktorá zabezpečuje certifikáciu klastrov podľa pravidiel ESCA a podieľa sa aj na viacerých medzinárodných projektoch. „Pomáhame klastrom zorientovať sa v možnostiach, ako zabezpečiť svoj rozvoj. Príležitostí je veľa, no nestačí len chcieť, treba aj vedieť. Klastre informujeme aj o medzinárodných podujatiach, na ktorých môžu získať dôležité kontakty a inšpirovať sa, ale tiež o možnostiach, ako získať európsku či štátnu podporu napríklad na vzdelávacie aktivity,“ zdôraznil V. Borza.

Projekt inovujme.sk je financovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podrobnejšie informácie o aktivitách pripravovaných v rámci projektu sú zverejnené na stránke www.inovujme.sk.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA