SIEA má za sebou štvrtý rok podporných aktivít inovujme.sk. Aj napriek pandémii bol úspešný
5.1.2021

Podpora rastu inovačného potenciálu na Slovensku je už štvrtý kalendárny rok cieľom národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V roku 2020 sa aktivity museli prispôsobiť pandemickej situácii, v jeho druhej polovici sa presunuli prevažne do online priestoru. Na ich kvalite to však neubralo.

Národný projekt inovujme.sk tak musel operatívne prispôsobiť svoje informačno-vzdelávacie aktivity na nové podmienky v časoch koronakrízy. 

V čase mierneho uvoľnenia počas letných mesiacov sa s úspechom stretla séria informačných podujatí Kreatívne leto. Workshopy boli zamerané na kreatívne myslenie a určené pre študentov stredných a vysokých škôl, mladých podnikateľov a kohokoľvek s chuťou inovovať. 12 podujatí sa zrealizovalo v troch krajoch – Prešovskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji.

Pre stredoškolákov a vysokoškolákov SIEA organizuje pravidelne inovačné workshopy, počas ktorých si môžu osvojiť techniku generovania nových nápadov a riešenia problémov. V roku 2020 realizovala 7 online workshopov a 12 fyzických workshopov na stredných a vysokých školách. Najviac workshopov, päť, bolo v mesiaci február, napríklad na Fakulte managementu UK v Bratislave či na SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici.

Národný projekt organizuje aj konferencie a jeho zástupcovia aktívne vystupujú aj na rôznych odborných festivaloch a veľtrhoch. Vlani sa zúčastnili na 23 podujatiach, ako napríklad CEO Fórum Slovensko 2020, COINTT a ďalšie.

Možnosť využívať poradenstvo vo forme inovačných workshopov majú aj podniky. Zažiť školenia pre rozvoj inovácií tak mohli v roku 2020 aj riaditelia a zamestnanci firiem.

Analytická podaktivita zrealizovala 10 komplexných analýz s témami, ako je mapovanie inovačného ekosystému v siedmich najinovatívnejších sektoroch SR, generácia Z a jej pro-inovatívne správanie, export priebojných slovenských firiem, ako aj trendy v mikro-mobilite.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA