SIEA otvorila konzultačné centrá pre verejnosť
26.4.2021

Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila 26. 4. 2021 pracoviská a konzultačné centrá pre verejnosť.

Pracoviská a konzultačné centrá SIEA sú pre verejnosť otvorené v štandardnom režime pri dodržaní aktuálnych obmedzení súvisiacich s epidemickou situáciou a v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR.

Podateľňa SIEA v sídle na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave je znova otvorená v štandardných úradných hodinách. Dokumenty je možné podávať osobne v pracovných dňoch od 9:00 do 12:00 h a od 12:30 do 15:00 hod.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA