SIEA podporuje inovácie aj prostredníctvom podcastov
21.4.2021

Na Slovensku máme veľa úspešných inovátorov, o ktorých verejnosť možno až tak veľa nevie. Národný projekt inovujme.sk sa preto rozhodol v rámci svojich informačno-vzdelávacích aktivít predstaviť ich úspešné príbehy ako aj svoje aktivity širokej verejnosti formou podcastov.

Podpora rastu inovačného potenciálu na Slovensku je už piaty rok cieľom národného projektu inovujme.sk. Projekt má tri podaktivity venujúce sa podpore podnikateľov, podujatiam a komunikácii a analýzam a prognózam. V súčasnosti prichádza s novinkou – podcastami a v prvých častiach predstavil svoju činnosť.

1. časť - Bezplatné workshopy inšpirujúce novú generáciu inovátorov

2. časť - Analýzy a prognózy, ktoré pomáhajú slovenskej ekonomike

„Chceme aj takouto formou priblížiť verejnosti nielen naše aktivity, ale predovšetkým úspešných inovátorov na Slovensku. Veríme, že ich príbehy inšpirujú mladých ľudí k tomu, aby sa nebáli inovovať a rozvíjali tak nielen seba, ale aj spoločnosť,“ doplnil Artur Šturmankin, vedúci podaktivity, ktorá sa venuje podujatiam a komunikácii. 

Už v najbližšom čase moderátor Boris Chmel vyspovedá úspešných inovátorov a vedátorov, ktorí dosiahli úspechy v rôznych profesijných oblastiach. Cieľom podcastov je motivovať poslucháčov k vlastnému podnikaniu, poskytnúť im potrebné informácie zo sveta inovácií a podnikania, priniesť zaujímavé informácie nielen z „technickej“ oblasti, ale aj o všeobecne aplikovateľných inováciách z bežného života.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA