SIEA pokračuje v inovovaní Slovenska. Vyčlení 16,5 milióna eur na podporu podnikov
20.7.2023

Na minulotýždňovom zasadnutí komisie pre Program Slovensko 2021 – 2027 bol schválený zámer nového národného projektu. Zelenú dostalo pokračovanie v podpore podnikateľov formou inovačných poukážok.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk 2 bude opäť implementovať Slovenská inovačná a energetická agentúra. Jeho cieľmi sú priama finančná pomoc pre malé a stredné podniky a podpora klastrových organizácií. Vďaka nim môžu podniky realizovať výskumno-vývojové aktivity, zavádzať inovácie produktov a služieb do každodennej praxe, posilniť svoje postavenie v európskych projektoch či zvýšiť výkonnosť inovácií.

Cieľovými skupinami sú slovenské firmy, výskumné inštitúcie, akademický sektor a klastrové organizácie. „Podporíme približne 380 malých a stredných podnikov v celkovej sume 16,5 milióna eur. Finančná pomoc vo forme inovačných poukážok sa v predošlom projekte ukázala ako efektívna. Aj v nových projektoch sa budeme snažiť znižovať administratívnu náročnosť, aby sme firmám celý proces žiadosti zjednodušili,“ hovorí generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič. Predpokladaný termín spustenia prvej výzvy z nového projektu je koniec roka 2023.

Nová podpora stavia na základoch dobiehajúceho národného projektu inovujme.sk. Ten za 6 rokov svojho pôsobenia preplatil 470 inovačných poukážok v celkovej hodnote 7 550 000 eur a 400 firmám poskytol inovačné poradenstvo. Súčasťou aktivít boli aj inovačné workshopy na stredných a vysokých školách, ktoré študentom ukázali cestu kreatívneho myslenia a vlastného podnikania. Možnosť vyskúšať si ho malo viac než 6 100 účastníkov 260 workshopov. Inovátori zorganizovali ďalších 250 odborných podujatí. O význame inovácií v podnikaní na nich informovali viac ako 16 200 návštevníkov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry. 
 

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA