SIEA pomáha objavovať mladých inovátorov. Prostredníctvom workshopov pre školy
12.4.2021

Každá stredná a vysoká škola má možnosť prihlásiť sa na inovačný workshop a ponúknuť svojim študentom možnosť stať sa inovátormi. Národný projekt inovujme.sk má na konte už 161 inovačných workshopov. Využilo ich 116 stredných škôl, no ešte je tu stále 780 škôl, ktoré sa môžu prihlásiť a vyskúšať si bezplatný program na rozvoj podnikania.

Inovačný workshop je 5-hodinový interaktívny program pre študentov. Prostredníctvom teórie, hier, rozhovorov, testov, kvízov a prezentácií približuje mladým ľuďom cestu kreativity a vlastného podnikania. „Je veľmi dôležité prepojiť nápady študentov s reálnymi potrebami podnikateľov. Okrem inšpirácie tak môže priamo na pôde školy vzniknúť nový produkt, služba, alebo spolupráca,“ približuje Artur Šturmankin, vedúci podaktivity národného projektu inovujme.sk, ktorá workshopy organizuje. 

Počas inovačných workshopov si študenti môžu osvojiť techniku generovania nových nápadov a riešenia problémov. Ako ju zvládli, si môžu vyskúšať priamo počas workshopu na reálnom zadaní. Úlohy z praxe zadávajú priamo školy, predstavitelia samospráv alebo podnikatelia. 

Takúto možnosť majú školy z celého Slovenska. Zatiaľ ju využilo 15 % z ich celkového počtu. Tie, ktoré tak ešte neurobili a majú záujem prihlásiť svojich študentov do programu, môžu kontaktovať zástupcov národného projektu prostredníctvom sociálnych sietí alebo webovej stránky inovujme.sk. Inovačný workshop je pre školy bezplatný, nie je potrebné žiadne technické zabezpečenie. Pre tých najšikovnejších účastníkov sú pripravené aj darčekové predmety.

V dôsledku pandémie koronavírusu presunul národný projekt inovujme.sk svoj vzdelávací program do online priestoru.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA