SIEA ponúka 50-tisícové poukážky na inovácie v oblasti zdravotníctva
24.1.2023

Podnikatelia budú môcť opäť využiť finančnú pomoc na inovatívne produkty, procesy a postupy v zdravotníctve. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila prostredníctvom národného projektu inovujme.sk poukážky vo výške až 50-tisíc eur na projekt.

SIEA podporuje slovenských podnikateľov v tvorbe inovácií a aj takouto formou reaguje na dopady nielen energetickej krízy. Po šiestich úspešných výzvach vyhlasuje 1. februára novú s názvom Zdravá spoločnosť 2.0. Výzva bude otvorená do 15. marca 2023 a na inovačné projekty pre podnikateľov je vyčlenených 1 milión eur. Výška inovačnej poukážky od 10-tisíc do 50-tisíc eur bude preplatená formou predfinancovania, a to až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov.
 

„Som rád, že v tomto ekonomicky komplikovanom období môžeme pomôcť firmám s realizáciou  inovatívnych projektov. O to viac, že ide o oblasť zdravotníctva. Cieľom výzvy Zdravá spoločnosť 2.0 je motivovať firmy k vytváraniu nových produktov a služieb, ktoré sú v našom zdravotníctve potrebné a na ktorých sa dá v budúcnosti ďalej úspešne stavať,“ hovorí generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Inovačné poukážky môžu využiť slovenské firmy, ktoré podnikajú minimálne jeden rok, na projekty výskumu a vývoja pre oblasť onkológie, neurovied, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných a infekčných ochorení, pre materiály a biomateriály v zdravotníctve, lieky a liekové formy, 3D tlač a 3D biotlač, senzory, diagnostiku či technológie na monitorovanie zdravotného stavu pacienta.

„Výzva Zdravá spoločnosť 2.0 je úspešným pokračovaním minuloročnej finančnej pomoci, ktorú využilo dovedna 27 firiem v celkovej hodnote 1 250 000 eur,“ dodáva Stanislav Jurikovič.

Oprávnené aktivity sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, domény Zdravá spoločnosť.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje záujemcom o inovačné poukážky, že v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ďalej len „NP ZIVSE“) už nebudú vyhlasované ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom inovačných poukážok. Záujemcom o inovačné poukážky/obdobnú formu podpory, odporúčame sledovať webové sídla SIEA: www.siea.sk a NP ZIVSE: www.inovujme.sk, na ktorých sú priebežne zverejňované informácie o prípadnej možnosti získania finančnej ale aj nefinančnej pomoci.

 

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA