SIEA ponúka posledným školám možnosť využiť bezplatné inovačné workshopy inovujme.sk
6.9.2022

Jednou z najzaujímavejších aktivít inovujme.sk je realizovanie inovačných workshopov na stredných školách.

 

Študenti dostávajú priestor na prezentáciu svojich jedinečných nápadov a absolvujú kreatívne cvičenia spolu s tímom našich lektorov. Tí sa snažia nedávať mantinely ich fantázii a pracovať s nimi ako s rovnocennými partnermi. V priebehu niekoľkohodinovej aktivity sa študenti osmelia a odhodia zábrany pri prezentovaní vlastných inšpiratívnych ideí. Nie je výnimkou, že absolventi zostávajú s tímom inovujme.sk v kontakte a informujú o svojich zrealizovaných projektoch alebo vylepšeniach  na ich školách, na ktoré prišli počas workshopov a ktoré sa im podarilo uskutočniť v spolupráci s vedením. Naši lektori majú za sebou stovky škôl a tisícky „zinovovaných“ študentov a projekt sa pomaly ale iste chýli ku koncu. Školy majú však stále možnosť prihlásiť sa a absolvovať posledné workshopy, ktoré sú pre ne úplne bezplatné.

Blížime sa ku koncu projektu inovujme.sk, no jeho poslanie pokračuje. Našim cieľom je mať na Slovensku viac mladých ľudí, ktorí sa neboja vymýšľať a realizovať svoje svieže podnikateľské nápady. Inovačné workshopy projektu ukázali cestu kreativity už viac ako 5-tisíc študentom na 220 školách. Aktuálne ponúkame tento atraktívny vzdelávací program posledným 20 školám,“ hovorí generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA