SIEA uzatvorila konzultačné centrá pre verejnosť a neumožňuje osobný kontakt ani v rámci ďalších agentúrnych činností
11.3.2020

Slovenská inovačná a energetická agentúra neumožňuje osobné konzultácie vo všetkých konzultačných a poradenských centrách, ktoré spravuje. Centrá sú pre verejnosť uzatvorené, naďalej však vybavujú požiadavky klientov telefonicky, elektronicky a dokumenty doručené poštou.

„Centrá sú pre verejnosť uzatvorené do odvolania. Pristúpili sme k tomu v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku. Všetky potrebné informácie je naďalej možné získať počas stránkových hodín telefonicky alebo e-mailom," uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Uvedené opatrenie sa týka centier národných projektov Žiť energiou, Zelená domácnostiam II, Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu a Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.

SIEA neumožňuje klientom osobný kontakt ani v rámci ďalších agentúrnych činností. V prípade nutnosti je potrebné zamestnancov vopred kontaktovať elektronicky alebo telefonicky.

SIEA tiež neumožňuje osobné doručovanie akýchkoľvek dokumentov na svoje pracoviská a odporúča využívať zasielanie dokumentov elektronicky, prípadne cez e-schránku alebo prostredníctvom poštových služieb.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA